כאן תהיה כתובה השאלה?

כאן תהיה כתובה התשובה

כאן תהיה כתובה השאלה?

כאן תהיה כתובת התשובה